The Lady(2011)

The Lady(2011)

นายพลอองซานผู้นำที่ต้องการนำระบอบประชาธิปไตยสู่พม่าถูกฆ่าตาย อองซาน ซู จีย้ายไปอยู่อังกฤษแต่งงานกับศจ.อริสมีลูก 2 คน ซูต้องเดินทางกลับพม่าเพราะแม่ป่วยหนัก พอกลับมาก็เจอเหตุการณ์ที่ทหารพม่านำโดยนายพลเนวินข่มเหงประชาชน นักศึกษาที่ออกมาประท้วงถูกฆ่าตาย กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยขอให้ซูเป็นผู้นำต่อจากพ่อ รัฐบาลออกประกาศยอมให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในพม่า ซูขึ้นปราศรัยที่ชเวดากองมีคนไปฟังเป็นล้านทำให้นายพลเนวินเริ่มกลัวส่งอริสกลับอังกฤษ ต่อมาแม่ของซูตายซูถูกบีบให้กลับอังกฤษแต่ซูไม่ยอม

อริสติดต่อสหประชาชาติเสนอชื่อจนซูได้รับรางวัลโนเบล นายพลเนวินสั่งขังซูในบ้านของตัวเองพร้อมกับลูกทั้งสองคนพวกที่สนับสนุนซูถูกจับขังคุกทั้งหมด อริสกับลูกของซูถูกส่งกลับอังกฤษ ซูชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายแต่ทหารก็ไม่ยอมปล่อยตัวออกมารับตำแหน่ง อริสเดินทางมาพม่าแต่ทหารไม่ยอมให้ติดต่อสถานฑูต ตอนนั้นซูประท้วงอดอาหาร อริสไปเจรจาขอความมั่นใจว่าพวกที่สนับสนุนจะไม่เป็นอันตรายแต่ก็ยังถูกขังอยู่ดี ลูกชายของซูอาสาขึ้นไปกล่าวในงานรับรางวัลโนเบลแทนซู ต่อมาซูถูกปล่อยตัว ซูติดต่ออริส อริสกับลูกเดินทางมาหาซูที่พม่า

หลังจากที่อริสกลับอังกฤษก็ถูกปฏิเสธวีซาตลอดต่อมาอริสเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอซูรู้ข่าวก็พยายามจะให้อริสเดินทางมาแต่กลับถูกบีบให้เดินทางไปอังกฤษเอง ซูไม่ไปเพราะรู้ว่าถ้าออกไปจะไม่สามารถกลับเข้าพม่าได้อีก อาการของอริสทรุดหนักและตายในวันเกิดอายุ 53 ปี ในปี 2007 พระออกมาประท้วงที่หน้าบ้านซู ซูได้ออกมาปรากฏตัวแล้วหนังก็จบพร้อมคำบรรยายว่าหลังจากถูกกักบริเวณใหอยู่แต่ในบ้านนาน 15 ปี ซูก็ถูกปล่อยตัวในปี 2010 รัฐบาลพม่าได้ชื่อว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สุด ปัจจุบันยังคงมีการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s